Бібліотека

Бібліотека – невід’ємна частина інформаційної структури навчального закладу, комунікативний і соціально-культурний центр коледжу, який надає допомогу студентам, викладачам, співробітникам в навчальній, виховній, культурно-освітній діяльності, шляхом доступу до бібліотечних та інформаційно-бібліографічних ресурсів.

Робота бібліотеки ЧМФК ОНМУ регламентується «Положенням про бібліотеку ЧМФК ОНМУ». Бібліотека коледжу у своїй діяльності керується Конституцією України, законами «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими чинними законодавчими документами правилами користування бібліотекою. Бібліотека забезпечує основні функції навчального закладу – навчальна, виховна, та культурно - освітня.

Книжковий фонд бібліотеки коледжу багатогалузевий. Загальна чисельність 46629 екземплярів. Формування бібліотечного фонду проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі; особлива увага приділяється книгам зі спеціалізації.

Бібліотечний фонд багатоаспектно розкрит через систему електронної бази даних.

Інформаційні технології та послуги бібліотеки :

забезпечення доступу до фонду друкованих видань на абонементі;

користування літературою, періодичними виданнями і компакт-дисками в читальному залі;

відвідування масових заходів, що проводяться в бібліотеці, використання мультимедійного супроводу виховних заходів;

використання глобальної інформаційної мережі Інтернет;

інформування педагогічного колективу про нові надходження літератури, використовуючи списки літератури, бюлетені, ілюстровані мультимедійні презентації.

В умовах карантину відвідувачі бібліотеки користуються всіма бібліотечними електронними ресурсами, а бібліографічні довідки отримують в електронному та телефонному режимах.

Працює бібліотека ЧМФК ОНМУ з 8.00 до 16.00. Вихідні дні – субота, неділя.