Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

-Конституція України

-Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

- Загальна Декларація прав людини. Декларація ООН від 10.12.1948

- Конвенція ООН про права дитини

- Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

- Декларація прав дитини

- Указ Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

- Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

- Указ Президента України від 18.05.2019 №286/2-19 "Про стратегію національно-патріотичного виховання"

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи".

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України".

- Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України".

- Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності".

- Закон України «Про освіту»

- Закон України про «Вищу освіту».

- Закон України "Про фахову передвищу освіту" від № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38 ;

- Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 20.10.2014 року №1706-VII;

- Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"25.04.2019 року №2704 - VIII

- Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 1, 4, 5, 19, 24, 25) ;

- Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р.;

- Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» № 2789-ІІІ від 15.11.2001 р.;

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" 18.12.2018 №2657-VIІІ

-Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

- Загальна Декларація прав людини. Декларація ООН від 10.12.1948

- Конвенція ООН про права дитини

- Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

- Декларація прав дитини

- Указ Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

- Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

- Указ президента України від 21.10.20 №459/2020 "Про відзначення 30-ї річниці незалежності України".

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи".

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України".

- Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України".

- Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності".

- Закон України «Про освіту»

- Закон України про «Вищу освіту».

- Закон України про "Фахову передвищу освіту" від № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 ;

- Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25.04.2019 року №2704 - VIII

- Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (ст.11,18,22) від 7 грудня 2017 року №2229-VIII

- Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" 09.04.2015 р. №317-VIII;

- Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" 22.09.2005 року №2899 - ІV

- Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 1, 4, 5, 19, 24, 25) ;

- Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р.;

- Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» № 2789-ІІІ від 15.11.2001 р.;

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" від 18.12.2018 № 2657-VIІІ

- Закон України «Про організаційно-правові умови соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39);

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

- Постанова Кабінету Міністрів від 17.10.2018 р. №845 "Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання";

- Постанова Кабінету Міністрів від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.94 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 823 від 25.08.94 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 565 м. Київ. «Про затвердження Положення про сім’ю»;

- Постанова Кабінету міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552 м. Київ «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»;

- Постанова Кабінету Міністрів України №1228 від 17.10.2007 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 19.06. 02 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів від 20.01.20121 р. №37-р "Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2025 року"

- Правила опіки та піклування.

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.08.2014 № 564/836/945/577 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення".

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.2016 № 405 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року".

- Наказ Міністерства освіти та науки України від 29.10.2010 № 1023 "Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту".

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256 "Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів"

- Наказ Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.;

- Наказ Міністерства України у справах з сім’ї, молоді та спорту 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 163-р "Про затвердження плану заходів на 2021—2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року"

- Лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи".

- Лист МОН України від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти».

- Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 1/9-838 "Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення"

- Постанова Кабінету Міністрів від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

- Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.94 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 823 від 25.08.94 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 565 м. Київ. «Про затвердження Положення про сім’ю»;

- Постанова Кабінету міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552 м. Київ «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»;

- Постанова Кабінету Міністрів України №1228 від 17.10.2007 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 19.06. 02 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- Правила опіки та піклування.

  • Наказ Міністерства освіти і науки України №844 від 25.06.2006 року "Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми"

  • Наказ Міністерства освіти і науки України 21.11.2019 р. "1452 "Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти"

  • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.08.2014 № 564/836/945/577 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення".

  • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.2016 № 405 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року".

  • Наказ Міністерства освіти та науки України від 29.10.2010 № 1023 "Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту".

  • Наказ Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256 "Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів"

  • Наказ Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.;

  • Наказ Міністерства України у справах з сім’ї, молоді та спорту 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування»;

  • Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;

  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 163-р "Про затвердження плану заходів на 2021—2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року"

- Лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи".

- Лист МОН України від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти».

- Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 1/9-838 "Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення".