Методична робота

Методична робота Чорноморського морського фахового коледжу ОНМУ є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності керівників відділень та викладацького складу.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми – формування професійної компетентності студентів через впровадження інноваційних технологій навчання на основі розвитку самостійної та творчої активності викладачів та студентів.

Координаторами методичної роботи коледжу є заступник НВР Ткач Наталія Анатоліївна, завідуюча методичним кабінетом Смирнова Тетяна Петрівна, методист Чернецька Ольга Юріївна.

Центрами методичної роботи в коледжі є:

- педагогічна рада;

- методична рада;

- методичний кабінет;

- циклові комісії.

В коледжі склалася чітка система організації методичної роботи, яка охоплює всі сторони педагогічної діяльності та сприяє реалізації основної навчально-методичної проблеми.

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів вирішення проблеми підготовки спеціалістів, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи.

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекти, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-методичної роботи кращих педагогів. Підібрано матеріали та нормативна база для організації атестації та підвищення кваліфікації педагогічного колективу.

У Чорноморському морському фаховому коледжі ОНМУ працюють наступні циклові методичні комісії:

 • природничо-наукової підготовки;

 • гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • фізичної культури та Захисту Вітчизни;

 • іноземної мови;

 • професій громадського харчування;

 • класних керівників

та циклові випускові комісії із галузі:

- «Економіка та підприємництво»;

- «Механічна інженерія»;

- «Транспорт».

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 • визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на

навчальний рік;

 • впровадження методичних розробок у освітній процес та сприяння у

видавничій роботі;

 • оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників

коледжу;

 • сприяння впровадженню інноваційних технологій в освітній процес;

 • вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

Задачами методичної роботи в коледжі є:

 • вдосконалення професійної компетентності педагогів;

 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

 • запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на новітніх методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах;

 • активізація науково-пошукової роботи, обмін передовим педагогічним досвідом;

 • залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій.


Методична робота у Чорноморському морському фаховому коледжі ОНМУ вибудовується відповідно до принципів системності, послідовності, охоплює викладачів різними формами методичної роботи – груповими, індивідуальними. При організації методичної роботи враховується, що педагогічна наука не стоїть на місці, відбуваються постійні зміни в обґрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання, які потребують уваги тих, хто їх використовує.