Практична підготовка

 Основне завдання Чорноморського морського фахового коледжу ОНМУ - підготовка здобувачів освіти  до практичної діяльності на виробництві. Підготовка до праці включає в себе, з однієї сторони, озброєння основами знань, необхідними у роботі, з іншої- формування професійних умінь і навичок.

     Практика учнів та студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду навчання і мати структурно-логічну послідовність її проведення для одержання ними  не­обхідного й достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до майбутньої спеціальності (професії).

    У роботі спеціаліста важливе місце посідають уміння та здатність використовувати знання в умовах, що постійно змінюються, в практичній діяльності. Спеціаліст повинен уміти планувати свою роботу, робити розрахунки, приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуацій, що склалися, контролювати хід і наслідки своєї праці. Кожна професія потребує оволодіння специфічними уміннями.

       І уміння, і навички формуються в процесі діяльності. Для вироблення яких необхідне багаторазове повторення дії: вправи, тренування. Формування їх відбувається в процесі виконання здобувачами відповідних завдань: задач, розрахунків, аналізу ситуацій тощо.

       Трудова діяльність потребує інтеграції знань, одержаних з різних навчальних дисциплін, об'єднання їх у конкретній праці. На це й повинно бути спрямоване послідовно організоване практичне навчання, яке реалізу­ється на міждисциплінарних практичних заняттях, у курсовому проектуванні, в процесі виробничої практики.

        Під час проходження практики здобувачі беруть безпосередню участь у процесі матеріального виробництва.

       Теоретичне і практичне навчання учнів та  студентів забезпечує участь одночасно в розумовій і фізичній праці.

    Ставлення до праці, що формується в процесі практичного навчання, може проявлятись як життєва необхідність і як внутрішня потреба людини.

    Основною документацією щодо організації практик є "Положення про проведення виробничої практики учнями ЧМФК ОНМУ drive.google.com/file/d/1i2UVibJ5iZJbKtq2VnDqsaaT9icrvyw8/view?usp=sharing, графік навчальних та виробничих практик, робочі програми з видів практики.


    Практичне навчання - це складовий елемент підготовки учнів та студентів коледжів за однією з професій конкретної галузі,  де розглядається зміст професійних знань, умінь і навичок,  методи іі форми організації роботи, спрямовані на формування системи практичних умінь і навичок. Воно покликане прищеплювати студентам інтерес до майбутньої професії, викликати бажання трудитися. Любов до праці є одним із головних елементів виховного процесу.

Виробничу та інші види практик студенти проходять на таких базових підприємствах:  ДП “Морський торговельний порт “Чорноморськ” та ПАТ “Іллічівський судноремонтний завод”, але у зв’язку з розвитком транспортної інфраструктури, курортної інфраструктури міста, постійним зростанням сектору малого та середнього підприємництва в м. Чорноморськ виконавчий комітет Чорноморської міської ради теж став постійним замовником кадрів з різних напрямків в залежності від потреби на ринку праці. Комунальні підприємства міста "«Чорноморськводоканал»,  «Чорноморськтепло-енерго»  та «Міське управління житлово-комунального господарства» є постійними базами практик для багатьох робітничих професій.