Освітньо-професійні програми

Акредитовані освітньо-професійні програми за спеціальностями:

Шановні друзі. Повідомляємо, що ВСІ освітньо-професійні програми коледжу, за якими йде підготовка - АКРЕДИТОВАНІ відповідною державною установою. Сертифікати про акредитацію ОПП у сфері фахової передвищої освіти

133 Галузеве машинобудування:

  • Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт (2016), (2019), (2020) (2022)

  • Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання (2016), (схема_2016), (2019), (2020), (2021)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016), (схема_2016), (2019) (2020)

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (зі скороченим терміном навчання) (2016), (схема_2016)

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

  • Організація перевезень та перевантажень на водному транспорті (2016), (2019), (2020)