Психологічна служба

   Організація діяльності соціально – психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичним психологом та соціальним педагогом і здійснюється на основі законів та інших – правових документів України.

     Працівники соціально-психологічної служби керуються етичним кодексом психолога  та соціального педагога, дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.

      Основною метою  служби коледжу є забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу, захист психологічного  здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Основними завданнями  соціально-психологічної служби коледжу  є:

Поліпшення психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах;

Профілактика негативних соціальних явищ та пропаганда здорового способу життя;

 Соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій;

Профілактика деліквентної та двіантної поведінки;

Профілактика насилля та жорстокого поводження;

Робота щодо розвитку соціально-психологічних компетенцій учнів.

 

Принципи роботи:

конфіденційність;

толерантність;

відповідальність;

захист інтересів клієнта;

почуття емпатії;

партнерські відносини.

ОТЖЕ: