Психологічна служба

Організація діяльності соціально – психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичним психологом та соціальним педагогом і здійснюється на основі законів та інших – правових документів України.

Працівники соціально-психологічної служби керуються етичним кодексом психолога та соціального педагога, дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.

Основною метою служби коледжу є забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу, захист психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Основними завданнями соціально-психологічної служби коледжу є:

Поліпшення психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах;

Профілактика негативних соціальних явищ та пропаганда здорового способу життя;

Соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій;

Профілактика деліквентної та двіантної поведінки;

Профілактика насилля та жорстокого поводження;

Робота щодо розвитку соціально-психологічних компетенцій учнів.

Принципи роботи:

конфіденційність;

толерантність;

відповідальність;

захист інтересів клієнта;

почуття емпатії;

партнерські відносини.

ОТЖЕ:

  • Якщо Ви зіткнулися з труднощами в навчанні, Вам важко адаптуватися в новому навчальному колективі чи до умов проживання в гуртожитку, Ви відчуваєте труднощі в спілкуванні з батьками, викладачами чи однолітками, маєте бажання вирішити свої проблеми, прагнете до самопізнання та самовдосконалення;

  • якщо у Вашій родині є проблеми, які Вас постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;

  • якщо хтось примушує Вас до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Вашу гідність, а Ви не знаєте як себе поводити у такій ситуації;

  • якщо Ви відчуваєте, що Вам потрібна допомога, проте не наважуєтесь звертатися до батьків;

  • і просто коли Вам здається, що всі інші відвернулися від Вас і ніхто вже не зрозуміє...-