Установчі документи

План роботи ВСП Чорноморського морського фахового коледжу Одеського національного морського університету на 2023-2024 навчальний рік 

graf_cmac_1_23_24

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Положення про навчальні кабінети  ЧМФК ОНМУ № 02-04-18 

Положення про облік навчальної діяльності студентів  ЧМФК ОНМУ № 02-11-17 

Положення про організацію навчального процесу  в ЧМФК ОНМУ  № 02-02-18 

Положення про організацію самостійної роботи студентів при вивченні навчальних дисциплін  в ЧМФК ОНМУ № 02-12-18 

Положення про бібліотеку  ЧМФК ОНМУ № 07-06-18 

Положення про організацію самостійної роботи студентів при вивченні навчальних дисциплін  в ЧМФК ОНМУ № 02-12-18 

Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення  в ЧМФК ОНМУ № 06-04-18 

Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів  в ЧМФК ОНМУ № 02-08-18  

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці  в ЧМФК ОНМУ № 02-09-18 

Положення про порядок навчання студентів ЧМФК ОНМУ за індивідуальною формою навчання  

Посадова інструкція керівника виробничої (навчальної)  практики 2021 року 

Положення про проведення практики студентів  ЧМФК ОНМУ № 03-02-18 

Положення про проведення виробничої практики учнями  ЧМФК ОНМУ  № 03-01-18 

Положення про проведення виробничої практики учнями  ЧМФК ОНМУ