Відокремлений структурний підрозділ
Чорноморський морський фаховий коледж
Одеського національного морського університету

Задля нашої перемоги всі ми максимально координуємо свої зусилля - кожен працюючи на своєму місці. У цей нелегкий час кожному з нас потрібно докладати значно більше зусиль, ніж за звичайних умов. Освітній процес проходить для учнів та студентів  в змішаній формі. 

Ми працюємо за телефоном +380974021021 (24/7) та за електронною поштою ivpumt@ukr.net в робочі дні.

Наш коледж – це престижний заклад освіти із майже  60-річною історією та традиціями, позитивним іміджем, успішною роботою колективу та високими досягненнями в освітній сфері.

Сьогодні коледж має потужну матеріально-технічну навчальну базу, яка забезпечує якісне викладання навчальних дисциплін. До послуг здобувачів освіти: 33 кабінети, 3 лабораторії, 4 відділи, 3 цехи, 3 комп’ютерних класи, спортивний та тренажерний зали, бібліотека з книжковим фондом понад 38 тис. примірників та електронними посібниками.

В коледжі працюють висококваліфіковані педагогічні працівники – 28 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію. Саме вони забезпечують високий рівень підготовки учнів коледжу. Багато років колектив ЧМФК ОНМУ очолює заслужений працівник освіти України, депутат Чорноморської міської ради Жуха Леонід Іванович.

Велика увага приділяється організації дозвілля. В коледжі працюють спортивні секції з футболу, баскетболу, шахів, шашок, міні-футболу, легкої атлетики, гуртки художньо-естетичного напрямку: вокальна студія, хореографічний гурток, театральна студія. Базовим підприємством ЧМФК ОНМУ є ДП Морський торговельний порт "Чорноморск", на терміналах якого студенти коледжу проходять практику, набувають досвід, так необхідний в подальшій роботі . Тісно співпрацює коледж і з іншими підприємствами міста.

Здобувачів освіти за ОКР
"Кваліфікований робітник"

Здобувачів освіти за ОПС 

"Фаховий молодший бакалавр"

КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Одним із пріоритетних напрямів освітньої політики ЧМФК ОНМУ є вивчення проблеми удосконалення системи організації професійної освіти завдяки впровадженню компетентнісного підходу. 

Орієнтація змісту підготовки майбутніх фахівців на потреби ринку праці та сучасні економічні виклики, удосконалення процесу формування їхньої професійної компетентності є актуальним завданням для модернізації й розвитку освіти, забезпечення її випереджувального характеру та спрямованості на зростання економічного потенціалу держави та Одеського регіону.

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. 

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на всіх  рівнях освіти. 

3. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства. 

Адреса коледжу: 68001 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, 15 ivpumt@ukr.net


тел. для довідок: +380974021021