Професії

обсяги ПТО в 2022 р..pdf

За РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНАОЇ АДМІНІСТРАЦІІ від 27.06.2022 № 369/А-2022 Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Одеської області у 2022 році  Чорноморському морському фаховому коледжу ОНМУ  надано регіональне замовлення.

Чорноморський морський фаховий коледж ОНМУ запрошує на навчання за наступними інтегрованими професіями на базі 9-ти класів:

Слюсар  з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряд, 

Водій автотранспортних засобів, категорії В

Код ДК 7231, 8322

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

Форма навчання- денна

Умови вступу - співбесіда, середній бал документа про освіту

Відповідність підготовки -  СП(ПТ)О 7231.С.19.10–2018,  ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012 

Кваліфікаційні вимоги  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду

Завдання та обов’язки. Виконує ремонт і складання автомобілів. Розбирає, дефектує деталі, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці і прилади, замінює їх при технічному обслуговуванні та ремонті. Перевіряє гальмові та ходові властивості автомобілів. Виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів. Розбраковує деталі після розбирання та миття. Виконує слюсарну обробку деталей по 7-10 квалітетах із застосуванням складного універсального обладнання. Виконує статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складає дефектні відомості.Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; будову, призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристосувань; періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості.Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 3-го розряду ˗ не менше 1 року.

Електрогазозварник 2 р., Суднокорпусник-ремонтник 3 р.

Код ДК 7212, 7214

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

Форма навчання- денна

Умови вступу - співбесіда, середній бал документа про освіту

Відповідність підготовки-  СП(ПТ)О 7212.C.28.00 - 2018 

Кваліфікаційні вимоги електрогазозварник 2-го розряду 


Завдання та обов'язки. Виконує  ручне кисневе різання  та різання  бензорізальними та газорізальними  апаратами стального легковагового  і важкого брухту. Виконує ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих  деталей, вузлів  і  конструкцій  з вуглецевих сталей. Виконує  кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях  зварного шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за  розміткою вручну, на переносних стаціонарних та плазморізальних машинах. Прихвачує деталі, вироби конструкцій у всіх просторових  положеннях. Готує вироби, вузли  та  з'єднання  під  зварювання.  Зачищає шви після зварювання та різання. Забезпечує захист  зворотної сторони зварного шва в процесі зварювання в захисних газах. Наплавляє прості невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях,  вузлах,  відливках. Підігріває конструкції і деталі під час правлення. Читає прості креслення. Готує газові балони до роботи. Обслуговує переносні газогенератори.Повинен знати: загальні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового  зварювання змінного і постійного струму, газозварювальної і газорізальної апаратури, газогенераторів, електрозварювальних автоматів та напівавтоматів, кисневих і ацетиленових балонів, редукувальних приладів і зварювальних, які обслуговує; правила користування паяльниками, редукторами, балонами, які застосовує; правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі,  види зварних з'єднань і типи швів;  підготовку кромок виробів для зварювання;  типи обробок та позначення зварних швів на кресленні; основні властивості електродів, зварювального металу і сплавів, газів  та  рідин,  які  застосовує  під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум'я, габарити брухту за  Державним стандартом. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 4 розряд

Код ДК 7241

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

Форма навчання- денна

Умови вступу - співбесіда, середній бал документа про освіту

Відповідність підготовки-  СП(ПТ)О 7241.C.33.14 - 2018 

Кваліфікаційні вимоги електромонтер з ремонту

та обслуговування електроустаткування 4-го розряду


Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту. Ремонтує підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання. Виконує роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги. Виконує оперативні перемикання в електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів роз'єднувачів і приводів до них з розбиранням конструктивних елементів. Здійснює перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення. Розмотує, розробляє, дозує, прокладає кабель, монтує ввідні пристрої і з'єднувальні муфти, виконує кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Визначає місце пошкодження кабелів, вимірює опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю. Виявляє та ліквідує відмовлення і несправності електроустаткування зі схемами вмикання середньої складності. Здійснює паяння м'якими та твердими припоями. Виконує роботи за кресленнями та схемами. Підбирає пусковий опір для електродвигунів.Повинен знати: основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури; найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів; технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; номенклатуру, властивості і взаємозамінність застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів; методи проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту; основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх; принцип дії устаткування, джерел живлення; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; правила електробезпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV.Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

Матрос, Моторист 2 р., Електрик судновий 2 р.

Код ДК 8340, 7241

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

Форма навчання- денна

Умови вступу - співбесіда, середній бал документа про освіту

Відповідність підготовки-  ДСПТО 8340.0І.61.00-2014 , ДСПТО  7241- 0І.61.00 – 2014  

Кваліфікаційні вимоги Електрик судновий другого класу  

Повинен знати:·        основи будови судна;·        призначення,  будову й дію головних енергетичних установок, допоміжних механізмів;·        правила технічної експлуатації, обслуговування й ремонт суднового електроустаткування;·         електроматерiалознавство;  ·        основи електро­техніки, електровимірів та електроніки;·        будову й принцип дії основних електронних приладів;·        системи розподілу електроенергії на суднах;·        призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладiв керування й контролю;·        основи будови й принцип дії елементiв автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування;·        призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, пускорегулюючої  та  захисної апаратури;·        призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок;·        схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення;·        призначення суднової сигналізації й внутрішньосуднового зв’язку;·        основи слюсарної справи;·        англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків. Повинен уміти:·        виконувати обов’язки стосовно несення вахти у машинному відділенні;·        брати участь у несенні вахти згідно із судновим розкладом з обов’язковим взаєморозумінням команд морської специфіки;·        брати участь у технічному обслуговуванні, профілактичному й поточному ремонті суднового електроустаткування, забезпечувати його безперервну роботу;·        усувати несправності в роботі суднових електричних машин, суднової електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної арматури, електронагрівальних приладів тощо;·        виконувати основні слюсарні роботи;·        додержуватись правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та виробничої дисципліни;·        виконувати вимоги техніки безпеки та дії під час аварії.Загальнопрофесійні вимогиПовинен:а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;б) додержуватись норм технологічного процесу;в) не допускати браку в роботі;г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього природного середовища,  додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;ґ)  використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо);д)  знати основи інформаційних технологій;е) знати основи  економіки в галузі водного транспорту, основи трудового законодавства;є) знати і виконувати  основні види  слюсарних та електромонтажних робіт;ж) знати електротехніку, електроматеріалознавство,  читання креслень;з) основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства;і) основи підприємництва і підприємницької діяльності.Вимоги до освітнього рівня1.  Осіб, які вступають на навчання. Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.2.  Осіб, які закінчили навчання.Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів.Сфера професійного використання випускникаводний транспорт.  Специфічні вимоги  Вік: після закінчення навчання не менше 18 років.Стать: чоловіча, жіноча.Медичні обмеження  щодо придатності осіб за станом здоров’я для роботи на водному транспорті.

Кухар 4р., Пекар 2р.

Код ДК 5122, 7412

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

Форма навчання- денна

Умови вступу - співбесіда, середній бал документа про освіту

Відповідність підготовки- ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 , СП(ПТ)О 7412.С.10.70 -2018 

Кваліфікаційні вимоги КУХАР

Повинен знати:  кулінарне призначення риби, морепродуктів, м'яса, м'ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів; вимоги до якості, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх зберігання; порядок обробки риб осетрових порід, морепродуктів; ознаки та органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід; правила виготовлення натуральних напівфабрикатів і січеної маси з риби, яловичини, свинини, баранини; рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів, що потребують основної, комбінованої та допоміжної теплової обробки; вимоги до їх якості, терміни та умови їх зберігання, відпуску; рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів української кухні, оформлення та реалізацію готових страв і кулінарних виробів; вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки продуктів; характеристику різних видів столового посуду, правила підбору посуду та подачі різних груп страв; правила організації раціонального та безпечного харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; правила користування нормативно–технологічними документами.Повинен уміти: Виготовляти та порціонувати напівфабрикати з риби, яловичини, свинини, баранини. Здійснювати підготовку риби осетрових порід до теплової обробки. Готувати птицю для варіння та смаження. Готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Виготовляти холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці тощо. Варити бульйони (м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні). Готувати різні види пасерування та соусів на бульйонах, молоці, сметані. Готувати другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному, тушкованому, запеченому, смаженому вигляді (м'ясо відварне, рибу відварну, смажену, парову, овочі фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви тощо). Готувати гарячі та холодні напої, солодкі страви. Готувати прісне здобне, дріжджове тісто, формувати та випікати з нього вироби. Видавати виготовлені страви.Загальнопрофесійні вимогиПовинен:а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;б) дотримуватись норм технологічного процесу;в) не допускати браку в роботі;г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);є) знати інформаційні технології.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освітиПопередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Кухар 3 розряду”:-       за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;-       за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Кухар 3 розряду” не менше 1-го року. Сфера професійного використання випускникаДіяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі. Специфічні вимоги:Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років.Стать: чоловіча, жіноча.Медичні обмеження.
Кваліфікаційні вимоги  ПЕКАРЗавдання та обов’язки. Веде процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів під керівництвом пекаря вищої кваліфікації. Змазує та укладає вироби на лотки, вагонетки, транспортер. Вибраковує вироби. Відвозить вагонетки з готовою продукцією і підвозить порожні вагонетки для завантажування. Перевіряє стан лотків. Змазує вручну форми.Повинен знати: основи технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів; тривалість випікання виготовлюваних виробів, ознаки їх готовності; способи укладання виробів на лотки, вагонетки, транспортер.Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Пекар 2-го розряду При вступі на навчання. Повна або базова загальна середня освіта.Після закінчення навчання. Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Пекар 2-го розряду.

Офіціант 3р., Бармен4р.,  Адміністратор

Код ДК 5123, 4222

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

Форма навчання- денна

Умови вступу - співбесіда, середній бал документа про освіту

Відповідність підготовки-  СП(ПТ)О 5123.І.56.10-2017, СП(ПТ)О 5123.I.56.30-2020 , СП(ПТ)О 4222.N.82.11-2019

Кваліфікаційні вимоги Офіціант   

Завдання та обов’язки. Готує залу до обслуговування споживачів. Отримує посуд, прибори, столову білизну. Полірує посуд, прибори. Складає серветки різними способами. Здійснює попередню сервіровку столів. Приймає замовлення від споживачів. Отримує страви в роздавальні та в буфеті. Подає страви і напої. Обслуговує неофіційні банкети. Оформляє рахунки і розраховується за ними зі споживачами. Прибирає використані посуд, прибори. Замінює столову білизну.Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовляння страв і напоїв; кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення столу квітами; види меню, порядок запису страв і напоїв у меню; правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури, відповідність асортименту винно-горілчаних виробів характеру страв; порядок оформлення рахунків та форми розрахунку зі споживачами, в тому числі кредитними картками; види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств громадського харчування; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; основи психології; принципи професійної етики; іноземну мову в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації офіціанта 3 розряду або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Офіціант 3-го розряду2.1. При вступі на навчанняПовна або базова загальна середня освіта.2.2. Після закінчення навчанняПовна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Офіціант 3-го розряду.

Кваліфікаційні вимоги Бармен   


Завдання та обов’язки. Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води, соки), кондитерські вироби, закуски, страви. Готує обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок. Складає заявки та отримує напої, кулінарну продукцію та покупні товари. Відбраковує неякісні товари за органолептичними показниками. Забезпечує зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання. Оформляє вітрини та прилавки, утримує їх у належному стані. Експлуатує та обслуговує аудіо та відеоапаратуру. Контролює додержання споживачами культури поведінки. Веде необхідний облік, складає та здає товарні звіти. Підраховує та здає гроші. Проходить медичне обстеження в установленому порядку.Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів, напоїв, закусок, страв і кондитерських виробів; температурні режими подавання коктейлів, напоїв, закусок, страв; умови і терміни зберігання кулінарної продукції та покупних товарів; основи національного та безпечного харчування; правила етикету і техніку обслуговування споживачів за барною стійкою та в залі; правила роботи підприємств громадського харчування; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями; правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами; форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; порядок оформлення рахунків і розрахунку по них із споживачами; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила експлуатації відео та аудіотехніки; іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за кваліфікацією бармена 4-го розрядуПри вступі на навчання- Повна або базова загальна середня освіта. При перепідготовці/ Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за технологічно суміжними професіями «Офіціант» або «Буфетник» за кваліфікацією 4-го розряду, стаж роботи за технологічно суміжними професіями офіціанта або буфетника за кваліфікацією 4-го розряду – не менше 1 року або 3-го розряду – не менше 2 років.Після закінчення навчання- Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта та кваліфікаційна атестація на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за кваліфікацією бармена 4-го розряду.

Кваліфікаційні вимоги Адміністратор  

Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створює для них комфортні умови. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультує відвідувачів з питань наявних послуг. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами в приміщеннях і на будівлі. Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролює додержання робітниками підприємства, установи, організації (далі - підприємство) трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організаційну структуру управління підприємства; права і обов'язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів; асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами; основи естетики, етики, психології та обслуговування відвідувачів; основи економіки, організації праці й управління; основи законодавства про працю.Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією АдміністраторПри вступі на навчання - Повна загальна середня освіта. Після закінчення навчання - Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, неповна вища освіта (молодший спеціаліст), освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Адміністратор.

Чорноморський морський фаховий коледж ОНМУ запрошує на навчання за наступними інтегрованими професіями на базі 11-ти класів:

Агент з постачання

Код ДК 4131

Термін навчання - 10 місяців

Форма навчання- денна

Умови вступу - співбесіда, середній бал документа про освіту

Відповідність підготовки-  ДСПТО 4131.Н.52.00

Кваліфікаційні вимоги Агент з постачання   

Повинен знати: основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування, основи організації праці, прийоми проведення маркетингу ринку товарів; правила ведення переговорів з постачальниками та партнерами; знати етикет ділових відносин.

Повинен уміти: Одержувати за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо); налагоджувати дружні стосунки з покупцями; проводити аналіз конкуренції; вести автоматизацію обліку товарно-грошових операцій у програмі 1С Бухгалтерія. Оформляти документацію на одержані і відправлені вантажі, замовляти контейнери і транспорт для їх перевезення. Виконувати позапланову закупівлю матеріалів. Відправляти товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або супроводжувати вантажі під час їх перевезення, забезпечувати їх зберігання, своєчасну доставку. Перевіряти стан вантажу, вживати заходів щодо заміни матеріальних цінностей у разі виявлення зовнішнього браку. Визначати режим перевезення вантажів, які швидко псуються, та небезпечних вантажів. Стежити за відповідністю тари вантажам, які перевозяться, розташуванням вантажів під час транспортування. Контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Брати участь у реалізації заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням.

Повинен: раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварій, повені тощо); знати основи інформаційних технологій.

Перелік документів для вступу

1.     Заява про вступ

2.     Документ про освіту з додатком – оригінал та копії (3 екз.)

3.     Паспорт та довідка про реєстрацію – оригінал та копії (4 екз.)

4.     Ідентифікаційний код - оригінал та копії (4 екз.)

5.     Медична довідка (бланк направлення на медичну комісію в поліклініку м. Чорноморська надає приймальна комісія ЧМК ОНМУ). Для абітурієнтів, що проживають не на території громади м. Чорноморська, довідки від нарколога, психіатра, терапевта – взяти за місцем реєстрації. Аналізи та флюорографію можна пройти в місцевій поліклініці, про що надати довідки.

6.     Довідка про щеплення

7.     6 фотокарток 3×4

8.     Документи, що дають право на пільги - оригінал та копії (2 екз.)

9.     Документ про відношення до військової служби - оригінал та копії (2 екз.)

10.   Характеристика з попереднього місця навчання (бажано)