Експертні висновки

акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.05050204 “Експлуатація та ремонт підйомно-транспортний, дорожніх і будівельних машин і обладнання” від 15.05.2019р.


акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.07010105 “Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті” від 15.05.2019р.


акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  від 24.05.2019р.


акредитаційної експертизи за освітньо-професійною програмою Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт із спеціальності 133 Галузеве машинобудування від 15.01.2020р.