Рейтинг успішності студентів

Рейтинг успішності студентів за спеціальностіми за 1 семестр 2021-2022 н.р.:

Спеціальність 133"Галузеве машинобудування"

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова дільність"

Спеціальність 275.01 "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)"


Рейтинг успішності студентів за спеціальностями у 2 семестрі 2021-2022 н.р.:

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова дільність"

Спеціальність 275.01 "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)"